Consell Dones

Amb el lema 100x100 feminista i amb la sensibilització del món polític, social i econòmic cap a l’eradicaci&

La celebració d'un congrés crea un espai que convida a reflexionar. Aquesta comarca és un dels territoris on histò...

Les jornades EMPRENEM organitzades conjuntament per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i el Consell de les Dones del Baix Llobregat, nei

La violència masclista és la que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la...

Els Plans Transversals de Polítiques de Dones del Baix Llobregat suposen un pas endavant en la consolidació de les polítiques...

Edurecerca és un projecte educatiu que premia i reconeix els millors treballs de recerca i projectes d’emprenedoria i innovació de la comarca...