Consell Dones

La celebració d'un congrés crea un espai que convida a reflexionar. Aquesta comarca és un dels territoris on histò...

Cicle de jornades: 40 anys de feminismes al Baix Llobregat

Els Plans Transversals de Polítiques de Dones del Baix Llobregat suposen un pas endavant en la consolidació de les polítiques...

Edurecerca és un projecte educatiu que premia i reconeix els millors treballs de recerca i projectes d’emprenedoria i innovació

El Premi Literari Delta de narrativa escrita per Dones, és un certamen literari bianual que té com a principal objectiu fomentar la c

Informes trimestrals i Notes anuals amb les dades de violència contra les dones obtingudes de l’Observatorio contra la violencia dom&e