Xarxa de Dones Emprenedores

El Baix Llobregat és una comarca amb un gran nombre de dones altament qualificades, però on aquestes poques vegades ocupen càrrecs i posicions de màxima responsabilitat en el mercat de treball. Aquestes dificultats de promoció laboral, la precarietat, així com un model productiu que les expulsa i exclou, fa que moltes dones decideixin liderar projectes empresarials propis, adequats a les seves necessitats i formes de treballar.

La XEBAIX, Xarxa de Dones Emprenedores del Baix Llobregat és un espai d’intercanvi de coneixements, assessorament i creació de projectes econòmics conjunts de les dones empresàries, emprenedores, directives i professionals del Baix Llobregat.

Creada en el marc del Consell de les Dones del Baix Llobregat, promou l’emprenedoria i la col·laboració entre dones empresàries i emprenedores, amb la finalitat d’enfortir les iniciatives empresarials i generar ocupació i oportunitats de negoci que apuntin cap a models productius generadors d'ocupació i sostenibles socialment.

La XEBAIX està formada per dones residents i/o amb la seva activitat al Baix Llobregat, i pretén esdevenir un espai de suport mutu on:

  • S’apliqui la perspectiva de gènere a la promoció de l’economia local i global.
  • Es treballi per a la consolidació i creació d’empreses liderades per dones.
  • Es generin oportunitats des de la comarca per a fer visible el talent femení en l’àmbit econòmic, professional i laboral.
  • Es fomenti l’ocupació i els projectes d’autoocupació de les dones com una de les fórmules per aconseguir generar ocupació i creixement econòmic.
  • Es promogui la participació de les dones en un model econòmic que creï riquesa i generi progrés per a tot el conjunt de la societat.
  • S’intercanviï i es col·labori en experiències i coneixements dins l’àmbit de la creació d’empreses i el desenvolupament de tasques professionals, així com en l’àmbit funcional i creatiu mitjançant accions formatives.