Declaració 100 % ciutadania

El Consell de les Dones del Baix Llobregat és un òrgan de participació de les dones de la comarca i dels agents institucionals, econòmics i polítics del Baix Llobregat compromesos en aconseguir la plena igualtat entre dones i homes. Les eleccions municipals del proper 22 de maig suposen un pas més en la consolidació de la nostra democràcia i una nova oportunitat per apropar les institucions públiques a la ciutadania i especialment a les dones.

Malauradament les dones no ho han tingut fàcil per participar en l’àmbit públic i molt menys per aconseguir els drets polítics com ara el dret a l’expressió, a l’associació i el dret a vot. Mica en mica anem avançant en la consolidació dels drets formals tot i que la realitat ens deixa preocupants evidències de com és de desigual la participació política de les dones, especialment si analitzem qui veritablement ocupa els alts càrrecs.

Segons l’anàlisi de les llistes electorals presentades pels propers comicis, realitzat per l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, d’una banda, ha augmentat 2 punt el percentatge de dones que formen part de llistes electorals, situant-se en el 46%, d’altra, s’ha reduït el percentatge de dones que encapçalen llistes electorals, especialment aquelles llistes presentades en els municipis més grans. Si al 2007 el 26% de les llistes presentades estaven encapçalades per dones, al 2011, el percentatge es redueix al 21%.

En el cas de les llistes presentades en els municipis de menys de 20.000 habitants, la reducció és de 8 punts, passant del 25% al 15% de llistes encapçalades per dones.

Amb la Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes (3/2007) s’ha aconseguit reduir les desigualtats en aquest àmbit ja que la llei obliga als partits polítics a elaborar una llista equitativa, és a dir, que cap dels dos sexes superi el 60% en la composició de les llistes, concretament s’ha de complir aquest requisit en trams de 5. Però les desigualtats encara es fan evidents ja que s’observa com la presència de les dones en aquests trams és precisament en les posicions més baixes, és a dir, en aquelles on hi ha menys possibilitats de poder formar part del consistori.

Així doncs, hem de ser conscients que encara queda molt camí per recórrer per aconseguir la igualtat real. Per aquest motiu fem aquesta declaració, amb l’objectiu d’introduir a l’agenda política i mediàtica la necessitat d’eradicar les desigualtats de gènere i consolidar tot allò que hem anat construint plegades.

D’aquí que demanem a totes les formacions polítiques que es presenten en aquestes eleccions un compromís ferm i decidit per consolidar les polítiques d’igualtat de gènere, tot comprometent-se a dur a terme el seguit de propostes que expliquem a continuació:

  • Composició igualitària dels nous consistoris i augment de la de la presència de les dones en els càrrecs de responsabilitat que el consistori seleccioni.
  • Una regidoria de polítiques d’igualtat amb un pressupost i personal associat propi.
  • Incorporació al Pla d’Acció Municipal (PAM) del Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat (en cas que no en tingués, incorporar la seva elaboració dins de les accions de govern del PAM).
  • Elaboració d’un Pacte del Temps amb els agents econòmics, socials, entitats i ciutadania a nivell municipal per tal de crear una vila o ciutat a la mida de les dones i dels homes.
  • Consolidació dels serveis municipals adreçats a les dones com ara els serveis d’atenció a les dones, els centres de dones.
  • Donar impuls a les entitats de dones que treballen per la plena igualtat.