Dona i política

Informes sobre l'accès de les dones a la vida política. Elaborats per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat

En un primer informe s'analitza en clau de gènere la composició de les llistes electorals, i en un segon informe s'analitza la composició dels consistoris formats al Baix Llobregat després de les eleccions locals. Aquests informes pretenen estudiar com es distribueixen les alcaldies de tots els municipis de la comarca i analitzar quins càrrecs i llocs de poder ocupen les regidores del Baix Llobregat en comparació amb els seus homòlegs.

Eleccions Maig 2015

Nota de premsa - Noticia

  1. Anàlisi de la composició de les llistes electorals.
  2. Anàlisi de la composició dels consistoris fomarts als Baix Llobregat.

Eleccions Maig 2011

  1. Anàlisi de la composició de les llistes electorals.
  2. Anàlisi de la composició dels consistoris fomarts al Baix Llobregat.