Àmbit Social

La participació de les dones a tots els àmbits de la nostra societat és imprescindible. El Consell de les Dones del Baix Llobregat treballa per fomentar i donar recolzament a la creació d’espais que afavoreixin la imprescindible participació de les dones....
Informes sobre l'accès de les dones a la vida política. Elaborats per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat En un primer informe s'analitza en clau de gènere la composició de les llistes electorals, i en un segon informe s'analitza la composici...
Edurecerca és un projecte educatiu que premia i reconeix els millors treballs de recerca i projectes d’emprenedoria i innovació de la comarca elaborats per l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius de grau superior (CFGS) dels centres d’ensenyament del Baix...
El Premi Literari Delta de narrativa escrita per Dones, és un certamen literari bianual que té com a principal objectiu fomentar la creació literària de les dones posant en valor la seva mirada i pensament com a claus per transformar la societat. Des de la seva creaci...
El Consell de les Dones del Baix Llobregat és un òrgan de participació de les dones de la comarca i dels agents institucionals, econòmics i polítics del Baix Llobregat compromesos en aconseguir la plena igualtat entre dones i homes. Les eleccions municipals del...