1r Congrés

Els dies 1 i 2 de març de l'any 2002 va tenir lloc a Sant Boi de Llobregat el 1r Congrés de les Dones del Baix Llobregat. El debat es va fer a partir del contingut de 4 ponències elaborades per persones expertes:

  • Dones, formació, ocupació i serveis, elaborada per Sensi Domínguez.
  • Dones i mitjans de comunicació, elaborada per Montserrat Minobis i Marta Corcoy.
  • Dones i participació, elaborada per Judith Astelarra.
  • Dones i violència de gènere, elaborada per Leonor Ma. Cantera.

Document de síntesi. Principals conclusions

Informe resultats enquesta sobre l'avanç en polítiques de dones i el grau d'acompliment de les principals conclusions del 1r Congrés de dones del Baix Llobregat celebrat el març de 2002