2n Congrés

PER LA PLENA CIUTADANIA

Els dies 5 i 6 de maig la ciutat de Sant Feliu de Llobregat va acollir els actes del 2n Congrés de les Dones del Baix Llobregat, un important esdeveniment d'abast comarcal que sota el lema"PER LA PLENA CIUTADANIA" va aplegar més de 500 delegades en representació de tots els municipis, entitats, associacions, grups polítics, sindicats i patronals de la comarca. A més a més el Congrés va poder comptar amb la participació de dues dones molt vinculades al món i el treball en defensa de la dona i, a més, representants de l'Estat: Soledad Murillo,  Secretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, i Carme Chacón,  Vicepresidenta Primera del Congreso de los Diputados.

Els principals eixos d'actuació, les tres parcel·les per debatre, intercanviar experiències i extreure'n conclusions, van ser:

- Accions afirmatives per assolir la igualtat d'oportunitats. Document de debat
- Nous valors, nous rols. Document de debat
- Violència contra les dones. Document de debat

El treball de reflexió s'havia anat desenvolupant durant els mesos previs a la celebració del Congrés. Activitats, xerrades i trobades dutes a terme en els municipis de Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat i Viladecans, que van actuar com a subseus.

Programa

Conclusions