3r Congrés

100 % CIUTADANIA

El 3r Congrés de les Dones del Baix Llobregat realitzat el 28 i 29 de maig a l'Atrium de Viladcans, va tenir una participació superior a les 600 persones. La presència d'un 5% d'homes com a delegats va ser una de les notes destacables.

Web del 3r Congrés de les Dones del Baix Llobregat