Consell Dones

La celebració d'un congrés crea un espai que convida a reflexionar. Aquesta comarca és un dels territoris on histò...

La violència masclista és la que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la...

Els Plans Transversals de Polítiques de Dones del Baix Llobregat suposen un pas endavant en la consolidació de les polítiques...

Edurecerca és un projecte educatiu que premia i reconeix els millors treballs de recerca i projectes d’emprenedoria i innovació de la comarca...

El Premi Literari Delta de narrativa escrita per Dones, és un certamen literari biennal que té com a principal objectiu fomentar la c