Planificació Estratègica

Els Plans Transversals de Polítiques de Dones del Baix Llobregat suposen un pas endavant en la consolidació de les polítiques d'igualtat i és un mitjà per arribar a una situació de plena ciutadania entre dones i homes.

Al 2010 es va realitzar el 3r Congrés de les Dones del Baix Llobregat a Viladecans. El document de conclusions derivat d’aquesta trobada, així com una  sèrie de tallers participatius, van donar forma al II Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix...
A la comarca del Baix Llobregat s’han organitzat en 12 anys 4 congressos de dones amb una mitjana de més de 500 assistents a cadascun d’ells. El 1r, l’any 2002, el 2n el 2006, el 3r, l’any 2010 i el 4t l’any 2014. Aquesta és una fita important que cap altra comarca catalana ha assolit. Aquest...
El Ple de Consell Comarcal aprova el 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat 2021-2025, document marc que permetrà facilitar, coordinar i reforçar, les polítiques feministes en la comarca els pròxims anys. El Pla, que ja va ser aprovat per la Taula Política del Consell de...