Planificació Estratègica

Els Plans Transversals de Polítiques de Dones del Baix Llobregat suposen un pas endavant en la consolidació de les polítiques d'igualtat i és un mitjà per arribar a una situació de plena ciutadania entre dones i homes.

A la comarca del Baix Llobregat s’han organitzat en 12 anys 4 congressos de dones amb una mitjana de més de 500 assistents a cadascun d’ells. El 1r, l’any 2002, el 2n el 2006, el 3r, l’any 2010 i el 4t l’any 2014. Aquesta és una fita important que cap altra comarca catalana ha assolit. Aquest...
Al 2010 es va realitzar el 3r Congrés de les Dones del Baix Llobregat a Viladecans. El document de conclusions derivat d’aquesta trobada, així com una  sèrie de tallers participatius, van donar forma al II Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix...
Al final de l’any 2007, el Consell de les Dones del Baix Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat van aprovar el I Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix Llobregat (2008-2010). Aquest pla estratègic va recollir les principals demandes del 1r i 2n congré...