I Pla Transversal (2008-2010)

Al final de l’any 2007, el Consell de les Dones del Baix Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat van aprovar el I Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix Llobregat (2008-2010). Aquest pla estratègic va recollir les principals demandes del 1r i 2n congrés de les dones i va establir els principals objectius a curt, mig i llarg termini de les polítiques de gènere del Baix Llobregat. D’aquesta manera l’activitat del Consell de les Dones del Baix Llobregat es va vehicular amb els principals eixos de treball del pla. D’aquí la coordinació entre els eixos i les comissions de treball permanents del Consell de les Dones del Baix Llobregat.

Eixos de treball:

  • Eix Transversal
  • Eix Nous valors, nous rols
  • Eix Accions afirmatives per assolir la igualtat d'oportunitats
  • Eix Violència contra les dones
Documents adjunts: