II Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix Llobregat (2011-2014)

Al 2010 es va realitzar el 3r Congrés de les Dones del Baix Llobregat a Viladecans. El document de conclusions derivat d’aquesta trobada, així com una  sèrie de tallers participatius, van donar forma al II Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix Llobregat. Aquest té un període de vigència de quatre anys (2001-2014) i estableix objectius a mig i llarg termini  per consolidar les polítiques d’igualtat i aconseguir eliminar les desigualtats de gènere.

Eixos de treball:

  • Eix Transversal
  • Eix Valors, rols i identitats
  • Eix Participació i lideratge
  • Eix Nou Model productiu