III Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix Lloregat (2015-2019)

A la comarca del Baix Llobregat s’han organitzat en 12 anys 4 congressos de dones amb una mitjana de més de 500 assistents a cadascun d’ells. El 1r, l’any 2002, el 2n el 2006, el 3r, l’any 2010 i el 4t l’any 2014. Aquesta és una fita important que cap altra comarca catalana ha assolit.

Aquest dinamisme atorga també una gran responsabilitat a l’hora ciutadania, lema dels dos darrers congressos.

El  4t congrés de les Dones del Baix Llobregat, celebrat el mes de novembre de 2014 a Gavà, ha permès aprofundir en la teoria feminista i les possibilitats reals de transformació i de canvi de valors que l’escenari actual brinda, i sobre els canvis econòmics i socials liderats per dones, en una societat patriarcal que les continua discriminant.

En el marc dels dos grans eixos en els quals s’ha desenvolupat la dinàmica del Congrés, Les dones com agents de canvi econòmic i Les dones com agents de canvi social s’ha elaborat un document de  conclusions  que recull les principals demandes, així com propostes i línies d’actuació a desenvolupar en el propers anys per a avançar cap a la plena igualtat. Aquestes línies d’actuació són la base conceptual d’aquest III Pla Transversal i giren a l’entorn de:

  • Facilitar i promoure un canvi profund de valors a tots els estaments de la societat que afavoreixi el desenvolupament en igualtat de la vida professional, personal i familiar de les dones.
  • Fomentar una integració plena de les dones a la societat amb tots els Drets desenvolupats i amb una participació equitativa amb els homes.
  • Impulsar nous models de transformació social al segle XXI liderats per dones.
Documents adjunts: